AMB Group
CESARIS
Центр Сертифікації  
 
 


    Використання сертифікатів:

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) може використовуватись фізичними і юридичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронним документам юридичної сили, яка прирівнюється юридичній силі документів на папері власноручно підписаних правомочною особою а також скріплених печаткою.

1.      Для Фізичних осіб можливими напрямками застосування ЕЦП є:

1.1.      захищене (достовірне та конфіденційне) електронне листування з іншими особами в межах та поза межами України: електронний цифровий підпис та шифрування кореспонденції звичайним поштовим програмним забезпеченням на комп’ютері особи (Оutlook, TheBAT тощо);

1.2.      захищене (достовірне та конфіденційне) електронне листування з організаціями в межах та поза межами України: електронний цифровий підпис та шифрування кореспонденції звичайним поштовим програмним забезпеченням на комп’ютері особи;

1.3.      захищене (достовірне та конфіденційне) електронне листування з особами в межах та поза межами України: електронний цифровий підпис та шифрування кореспонденції на мобільному телефоні та КПК;

1.4.      організація доступу до комп’ютера або спеціалізованих програм (домашня бухгалтерія, засоби зв’язку з банком, тощо) із суворою автентификацією користувача на власному ключі, шифрування всієї або вибраної інформації на комп’ютері з прозорим доступом до неї виключно для особи-власника інформації або для вибраних ним інших користувачів комп’ютера;

1.5.      створення електронних документів, підписаних власним цифровим підписом, у різноманітних розповсюджених форматах офісних документів – Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat тощо та надання в організації та особам в межах та поза межами України;

1.6.      подача регулярної звітності до податкової інспекції України з обов’язковим цифровим підписом;

1.7.      листування електронними документами з державними органами та органами місцевого самоврядування України та виконання вимог обов’язкової попередньої ідентифікації особи, яка звернулася до державної установи, для реєстрації звернення та отримання відповідей за результатами розгляду звернення з цифровим підписом відповідальної особи установи;

1.8.      подання (та отримання) документів в електронному вигляді до суду та нотаріату України, яке потребує обов’язкового електронного цифрового підпису особи, яка їх надає;

1.9.      використання в новому поколінні паспортів громадян як внутрідержавних і, особливо, для виїзду та пересування за кордоном;

1.10.  використання при обміні електронною кореспонденцією та платіжними документами з банківськими установами: електронний, мобільний та Інтернет-банкінг, управління власними рахунками, отримання завірених виписок з банку тощо;

1.11.  оплата послуг ЖКХ, комунальних та інших платежів, які потребують ідентифікації платника;

1.12.  використання в системах страхування та оплати страхових випадків;

1.13.  використання в системах оплати лікарняного обслуговування, ведення персональної медичної картки, медичного страхування;

1.14.  застосування у Інтернет-платежів, розрахунках в електронних магазинах;

1.15.  застосуваннях у системах електронних грошей, електронних гаманців;

1.16.  застосування в системах бронювання місць у готелях, бронювання та викупу авіа- залізничних та інших білетів, оплати проїзду у міському транспорті тощо;

1.17.  застосування у системах отримання адресної соціальної допомоги, пенсійного страхування;

та інші застосування.

2.      Для Юридичних осіб та організацій різної форми власності:

Вищенаведені напрямки застосування ЕПЦ фізичними особами цілком застосовні для використання юридичними особами, організаціями різної форми власності, державного управління та органами місцевого самоврядування. Є деякі особливості саме для юридичних осіб у застосуванні електронного цифрового підпису, таких як:

2.1.      Застосування окремого виду електронного цифрового підпису, який є аналогом печатки підприємства;

2.2        Організація захищеного середовища доступу за персональним ключем службовців до ресурсів інформаційної мережі в організації, у тому числі ВЕБ-серверів, серверів програмних аплікацій, баз даних тощо;

2.3        Створення захищених корпоративних мереж та застосування ключів цифрового підпису та шифрування на всіх ланках її архітектури: серверах, телекомунікаційному обладнання, організації доступу та захисту даних у базах даних, які містять конфіденційну інформацію та іншу таємницю;

2.4        Управління доступом, балансовими показниками та достовірний контроль стану рахунків та матеріальних цінностей з центрального офісу Компанії у своїх філіях, підрозділах та відділеннях;

2.5        Створення мереж нового покоління NGN та впровадження захищених сервісів обслуговування клієнтів різноманітними видами бізнесу;

2.6        Використання у системах захищеного документообігу як всередині організації так і з зовнішніми абонентами та партнерами, у тому числі закордонними;

2.7        подача регулярної звітності до податкової інспекції України та інших контролюючих органів з обов’язковим цифровим підписом;

2.8        Застосування у системах обліку та звітності як окремого підприємства, так і розгалуженої організації, інтегрування даних та підвищення достовірності ERP, CRM та ECM- систем, підвищення рівня та достовірності систем управлінського обліку, ефективності взаємодії з територіально віддаленими підрозділами (філіями);

2.9        Укладання договорів різного призначення, а також здійснення угод з використанням електронних документів в системах електронної торгівлі, біржових системах, проведення аукціонів та тендерів тощо;

2.10    Нотаріальне засвідчення документів в електронному вигляді України, яке потребує обов’язкового електронного цифрового підпису;

2.11    Забезпечення необхідного рівня функціонування сучасних інформаційних банківських систем, систем масових платежів, торгівельних систем, орієнтованих на задоволення потреб клієнтів, неможливе без використання ЕЦП  та шифрування;

2.12    листування електронними документами з державними органами та органами місцевого самоврядування України, та отримання відповідей за результатами розгляду звернення з цифровим підписом відповідальної особи установи;

2.13    Забезпечення ефективної взаємодії між державники органами, виконавчою владою, бізнесом та населенням на різних рівнях суспільного життя, у тому числі – у цілій низці важливих підсистем електронного урядування в Україні: Електронний уряд (eGovernment), Електронний (біометричний) паспорт (ePassport), Електронна митниця (eCustoms), Електронна податкова (eFiscalis), Електронна система охорони здоров’я (eHealth), Електронне голосування (eVoting), Електронний нотаріат (eNotary),

2.14    застосуваннях у системах електронних грошей, в обміні електронною кореспонденцією та платіжними документами з банківськими установами: електронний, мобільний та Інтернет-банкінг, управління власними рахунками, отримання завірених виписок з банку тощо;

2.15    застосування в системах бронювання місць у готелях, бронювання та викупу авіа- залізничних та інших білетів, оплати проїзду у міському транспорті тощо;

2.16    застосування в системах страхування та оплати страхових випадків,

2.17    оплата послуг ЖКХ, комунальних та інших платежів, які потребують ідентифікації платника;

У державному секторі можливі різноманітні види застосувань технологій та засобів електронного цифрового підпису.

 
 
Copyright © AMB Group, 2005-2021